AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat INTERCESPED, SL l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, informa de les dades següents:

 

El titular d’aquest lloc web és INTERCESPED, SL

NIF: B98438849

Domicili social: C/ Seis Parcela 10 – Picassent 46229 València

USUARIS

L’accés o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Les Condicions esmentades s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet que pertanyen a INTERCESPED, SL o als seus llicenciataris als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a serveis o continguts determinats .

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que INTERCESPED, SL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

  • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic
  • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans
  • provocar danys en els sistemes físics i lògics de INTERCESPED, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. INTERCESPED, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, INTERCESPED, SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

INTERCESPED, SL serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que contingui (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent-hi la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de INTERCESPED, SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’INTERCESPED, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de INTERCESPED, SL.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

INTERCESPED, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

INTERCESPED, SL es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, i podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en què aquests continguts i serveis apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, INTERCESPED, SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas INTERCESPED, SL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyin a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’ aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

INTERCESPED, SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

INTERCESPED, SL perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

INTERCESPED, SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions determinades aquí , sent degudament publicades com apareixen aquí.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre INTERCESPED, SL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat abans esmentada.

 

Call Now Button