En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre) així com de la regulació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002, de l’11 de juliol), posem en el seu coneixement el següent:

Les dades de caràcter personal que voluntàriament l’usuari hagi introduït en aquesta pàgina web passaran a formar part dels fitxers de dades de INTERCÉSPED gespa artificial València, B98438849, amb la finalitat de facilitar la gestió dels serveis que, amb caràcter general, presta aquesta societat. En aquest concepte s’inclou tant la remissió d’informació sobre productes, serveis, notícies, eventualitats que siguin d’interès per a l’usuari i comunicacions privades entre aquesta societat i els seus clients. En el cas de dades empresarials, contemplem la possible inclusió de les dades identificatives de l’empresa en memòries, directoris, informes o altres publicacions de caràcter divulgatiu que pugui realitzar aquesta Societat.
En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que ens presta consentiment perquè l’adreça sigui utilitzada per enviar comunicacions relacionades amb els serveis prestats per INTERCÉSPED a l’usuari, incloent-hi la distribució del nostre butlletí de notícies, la subscripció del qual pot anul·lar en qualsevol moment l’usuari, bé des d’un enllaç a aquest efecte inclòs en tots els butlletins, bé modificant el valor del camp “INSCRIU-TE AL NOSTRE BUTLLETÍ” de la secció “El meu compte”, si l’usuari està registrat.
INTERCÉSPED no comercialitzarà, cedirà o intercanviarà les dades privades amb tercers.

En qualsevol moment podrà revocar el consentiment prestat, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició recollits en l’article 2.2. de la L.O. 15/1999; per fer-ho s’haurà de dirigir a:
Intercésped S.L. B98438849

Travessia del Bobalar 61, 46970, Alaquàs, València

bé mitjançant correu certificat o a través de l’adreça de correu electrònic info@intercesped.net. Aquesta política de privacitat és aplicable als continguts de la pàgina web d’INTERCÉSPED i sempre dins de la responsabilitat legal que la Societat pot retenir.

 

Call Now Button